Protocol COVID

Protocol COVID

L’empresa el Rossinyol Nou es compromet a implementar de forma sistemàtica les mesures dirigides a minimitzar el risc de transmissió del virus Sars-COV-2 en la realització de les seves activitats ja sigui a l’aire lliure com en espais tancats.

Pla de contingència

El següent pla de contingència està redactat per assegurar una correcta gestió dels protocols de seguretat i prevenció així com les mesures en cas d’accident durant l’activitat i el pla de neteja i desinfecció quan s’utilitzen materials. També defineix els drets i deures del client així com les condicions de cancel·lació.

Actualitzat el dia de 4/9/2020

Protocol de seguretat

 • Totes les activitats es realitzaran amb reserva prèvia de forma telemàtica i el pagament sempre que sigui possible en línia.
 • No podran participar persones amb símptomes de COVID-19, febre, tos i malestar.
 • El nombre de participants serà variable segons la normativa establerta al moment de realitzar l’activitat.
 • Els participants utilitzaran mascaretes si es fa servir un transport col·lectiu i fins al moment de començar l’activitat.
 • Els participants hauran de portar gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans.
 • El personal de l’empresa recordarà les mesures de seguretat i sanitat establertes en cada moment de l’activitat.
 • Durant la xerrada informativa de l’activitat es guardarà sempre 1,5 m de seguretat i en la mesura que sigui possible s’utilitzaran mascaretes.
 • Durant l’activitat es guardaran 2 m de distància mínima, i 4 m en cas de vent, si les persones no són de la mateixa unitat familiar.
 • En la realització de tallers en espais tancats l’ús de la mascareta serà obligatori així com la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.

Protocol en cas d’accident

La persona encarregada de la farmaciola i que tracti amb l’accidentat utilitzarà els EPI necessaris com : Guants, mascareta tipus FF2 sense vàlvula d’exhalació i gel hidroalcohòlic.

Pla de neteja i desinfecció

Totes aquelles activitats i tallers on s’utilitza material compartit s’actuarà de la següent manera.

 • Abans i després de l’activitat el material a utilitzar serà desinfectat amb desinfectants d’activitat vírica. Ja sigui amb aplicació directa o fumigació. En el cas de material tèxtil la neteja es farà a temperatures superiors als >60º.
 • Sempre que sigui possible el material es deixarà en quarantena entre 24 i 48 hores segons el material.

Drets i deures

 • És obligació de l’empresa el compliment del protocol de seguretat.
 • Acceptació de la declaració de conformitat del client en el moment de la reserva amb el protocol de seguretat i les condicions de cancel·lació.
 • El client té dret a estar informat dels protocols de seguretat de l’activitat en què participa i conèixer les mesures preventives necessàries per a la seva realització.
 • És obligació del client respectar les mesures preventives del protocol de seguretat de l’empresa segons les indicacions dels seus empleats.
 • L’empresa es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en el cas d’incompliment de les normes higienico-sanitàries per part del client.
 • És obligació del client i l’empresa comunicar un positiu per COVID en el cas que es detecti uns dies abans o després de l’activitat.

Condicions de cancel·lació en el cas de COVID

Totes les activitats subjectes a una reserva es regiran per les següents condicions:

 • En el cas de detectar-se un cas de COVID en les 48h prèvies a l’activitat aquesta quedarà temporalment anul·lada i subjecte a una nova data convinguda per les dues parts.
 • En el cas de detectar-se un cas de COVID durant la realització de l’activitat es facturarà un 50% de l’import de la reserva.

Directrius i recomanacions del Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE)